Veiklos sritys

 

Globos namų veikla (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių)

Kita stacionarinė globos veikla – 87.90

Viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas – 86.90.10

Kitų maitinimo paslaugų teikimas – 56.29

Kita, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla – 88.9