Darbuotojai:

Administracija

Direktorius

Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams

Vyriausiasis buhalteris

Administratorius

Tiesiogiai su vaikais dirbantis personalas

Socialinis darbuotojas

Socialinio darbuotojo padėjėjas

Socialinis pedagogas

Specialusis pedagogas

Psichologas

Bendrosios priežiūros slaugytojas

Socialinių paslaugų užimtumo specialistas

Kitas personalas

Ūkvedys

Kompiuteristas

Darbininkas

Vairuotojas