Darbuotojai:

Administracija

Direktorius

Direktoriaus pavaduotojas socialinėms paslaugoms

Vyriausiasis buhalteris

Tiesiogiai su vaikais dirbantis personalas

Vyriausiasis socialinis darbuotojas

Socialinis darbuotojas

Socialinio darbuotojo padėjėjas

Socialinis pedagogas

Specialusis pedagogas

Psichologas

Bendrosios priežiūros slaugytojas

Socialinių paslaugų užimtumo specialistas

Kitas personalas

Ūkvedys

Kompiuteristas

Darbininkas

Vairuotojas

Virėjas

Valytojas