GLOBOS NAMŲ VIZIJA

 

Grūžių vaikų globos namai – stacionari socialinių paslaugų įstaiga, teikianti globos, rūpybos, ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, padedanti kiekvienam vaikui pasirengti savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

 

GLOBOS NAMŲ MISIJA

 

Globos namai likusiems be tėvų vaikams užtikrina saugumą ir priežiūrą, padeda kiekvienam vaikui siekti pilietinės brandos, ugdo sveikos gyvensenos pagrindus, padeda įgyti socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių, teikia specialųjį ugdymą, organizuoja neformalųjį ugdymą, ruošiant vaikus sėkmingai integracijai į socialinę aplinką.

 

PRIORITETAI

 

Gyvenimo sąlygų gerinimas.  Saugi ir jauki aplinka. Vaikų laisvalaikio ir saviraiškos sąlygų tobulinimas.

 

PAGRINDINIAI TIKSLAI

 

Sudaryti kokybiškas gyvenimo ir ugdymo sąlygas, paruošti vaikus savarankiškam gyvenimui.

Užtikrinti nuolatinį visos dirbančios komandos dėmesį kiekvienam vaikui, atsiliepiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius.

Užtikrinti, kad vaikas gyventų saugioje, jam palankioje, draugiškoje aplinkoje ir turėtų visas būtinas sąlygas.

 

UŽDAVINIAI

 

Gerinti vaikų, darbuotojų sveikatos ir darbo sąlygas. Kurti saugią, kultūringą, artimą šeimai namų aplinką. Įvairinti vaikų laisvalaikio ir saviraiškos formas. Sukurti ir išlaikyti teigiamus santykius su vaiku.