PRADĖK NAUJĄ GYVENIMĄ BE SMURTO

Netylėk, padėk sau – kreipkis pagalbos!


 

kryziu

Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų padalinys – Šeimos krizių centras

 

Teikiame kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje

 patyrusioms moterims

 

Smurtas – asmeniui daromas tyčinis fizinis, psichinis, seksualinis, ekonominis ar kitas poveikis, dėl kurio asmuo patiria fizinę, materialinę ar neturtinę žalą.

Smurtas prieš moteris šeimoje – tai visi tyčiniai fiziniai, psichologiniai, seksualiniai vieno šeimos nario veiksmai kito šeimos nario atžvilgiu. Dažniausiai šeimoje smurtauja vyras prieš moterį.

Smurtas šeimoje nepriklauso nuo socialinės padėties, religijos, seksualinės orientacijos arba etninės kilmės. Smurtą šeimoje gali patirti abiejų lyčių atstovai, tačiau absoliuti dauguma smurto šeimoje aukų yra moterys.

Smurtas šeimoje pats neišnyks, todėl moteris turi sukaupti drąsą ir savo gyvenimą keisti pati.

Psichologinis smurtas – tai pavojingas, visada sąmoningas, tyčinis poveikis kito žmogaus psichikai, verčiantis baimintis, kad dėl tolesnių grasinančiojo

 veiksmų ar neveikimo atsiras tam tikrų neigiamų padarinių. Psichologinis smurtas prieš moteris šeimoje įgyja įvairias formas:

 •         nuolatinė kritika
 •         riksmai ir barniai
 •      veiksmų laisvės varžymas
 •         jausmų ignoravimas
 •         įsitikinimų išjuokimas
 •         melas
 •         manipuliavimas
 •         trukdymas palaikyti santykius su giminaičiais ir draugais
 •         viešas žeminimas
 •         grasinimas nužudyti, sužaloti ar pagrobti vaikus

Fizinis smurtas – tai neteisėtas, tyčinis, prieš moters valią jos organizmui daromas fizinis poveikis, kuriuo siekiama atimti gyvybę, padaryti žalą sveikatai, atimti laisvę, sukelti bejėgišką būklę, fizinį skausmą.

Fizinio smurto veiksmai gali būti įvairaus pobūdžio:

 •         mušimas
 •         moters kūno išorinis ar vidaus organų žalojimas ir kitoks poveikis panaudojant fizinę jėgą

Nusikalstami smurtiniai veiksmai skiriasi aukai padarytos žalos dydžiu.

  Seksualinis smurtas – tai kėsinimas į seksualinio apsisprendimo laisvę. Kartu su seksualiniu smurtu pasitaiko ir fizinio bei psichologinio smurto bruožų.  Seksualinis smurtas šeimoje išryškėja tokiomis formomis:

 •         kaip vertimas nusirengti
 •         santykiauti prieš moters valią
 •        ypač žiaurus lytinis santykiavimas prieš moters valią
 •        vertimas stebėti ir kartoti pornografinius veiksmus

Jei atpažinai situacijas, esančias tavo artimoje aplinkoje – NEDELSK, keisk savo gyvenimą pati.Kreipkis ir mes padėsim TAU kurti gyvenimą iš naujo!

 

     Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų padalinys -  Šeimos krizių centras teikia kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusioms moterims:

 •              laikinai apgyvendiname
 •              konsultuojame rūpimais klausimais
 •              suteikiame psichologinę, socialinę pagalbą
 •             tarpininkaujame gaunant teisinę pagalbą
 •             padedame ieškoti sprendimų būdų
 •             garantuojamas konfidencialumas