Up

Ataskaitos

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys
Ataskaitos už 2017 m. I ketv.
Ataskaitos už 2017 m. II ketv.
2017 III ketv. finansinės ir biudžeto ataskaitos
Dėl finansinių ataskaitų pateikimo už 2017 metus
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2017
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. birželio 30 d.
 
 
Powered by Phoca Download